కూలీల 'బరువు' తగ్గించాడు.
పొలాల్లోనో.. ఫ్యాక్టరీలోనో.. ఆఫీసుల్లోనో పనిచేయడం వల్ల వెన్నెముకపై భారం పడుతుంది. రైతు బిడ్డగా గణేష్‌రామ్ జాంగీర్‌కి ఆ బాధ ఎంతగానో తెలుసు. అయితే అందరిలా భరించి కూర్చోలేదు. 'బరువు'.
పొలాల్లోనో.. ఫ్యాక్టరీలోనో.. లేదా ఆఫీసులోనో పని చేసేటప్పుడు వెన్నెముకపై అధిక బరువు పడుతుంది. ఓ రైతు బిడ్డగా ఆ బాధ ఎంతలా ఇబ్బంది పెడుతుందో గణేశ్‌రామ్‌ జాంగీర్‌కు తెలుసు. కానీ అందరిలా అతడు కూడా భరిస్తూ కూర్చోలేదు. ‘బరువు’ తగ్గించేందుకు ఓ బెల్ట్‌ కనుగొన్నాడు. ఎంతో మంది శ్రమజీవులకు వెన్ను నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కల్పిస్తున్నాడు.
Reporter Name: Rao VSRao
Reporter Email: vzm1@yahoo.co.uk
తాజా వార్తలు Latest News National News
కూలీల 'బరువు' తగ్గించాడు. [26 05 2023 12:27 pm]
కునో నేషనల్ పార్క్‌లో చిరుత పిల్ల [25 05 2023 10:36 am]
కొత్త వ్యవసాయ సాంకేతికతలను [16 05 2023 10:57 am]
సైక్లోన్ మోచా [11 05 2023 10:50 am]
ట్రాక్టర్లను ఎగురవేయడం వ్యవసాయ [05 05 2023 11:45 am]
సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల కోసం పోర్టల్ [28 09 2022 02:02 pm]
national - agriculture [10 02 2020 06:10 pm]
bottom
rightpane